Vervolgafspraak maken vanuit het dossier

Via de optie “vervolgafspraak” in het dossier kan er gelijk al een afspraak gemaakt worden voor het geval dat een patiënt later op de post dient te komen voor een controle afspraak.

In het afspraken scherm dat wordt geopend kan het type consult en het tijdstip worden gekozen. Het betreft hier altijd een U5 urgentie.
Nadat de vervolgafspraak is gemaakt kan het huidige contact op de gebruikelijke wijze worden afgesloten.