Buitenlandse patient

Hierin worden de naamgegevens van de patiënt ingevuld als mede het geslacht de geboortedatum en de geboorteland en plaats. De verplichte velden zijn aangegeven met een * , dit geld voor alle onderdelen in dit formulier. Een ander gegeven is de mogelijkheid om aan te kunnen geven of een patiënt deel van een meerling is. Dit gegeven wordt ook getoond als er gezocht word op patiënten om vergissingen te voorkomen.

Hier is het mogelijk om verschillende adressen in te voeren , het gaat hier om het Woonadres, Factuuradres en Verblijfadres. Met het woonadres wordt het adres bedoeld waar iemand staat ingeschreven , daar dit adres ook wordt gebruikt voor de communicatie naar de verzekeraar. In het geval dat een patiënt een vakantie woning heeft in de regio van de post kan daarvoor het verblijfadres gebruikt worden. Dit verblijfadres wordt ook gebruikt voor het doen van visites , waardoor bij een visite in de vakantie woning er geen probleem is.

De opbouw van deze gegevens is anders dan bij een Nederlandse patiënt , daar de opbouw van een adres per land verschillend kan zijn en vaak niet past in het Nederlandse adresformaat. Het adres kan verdeeld worden over de drie regels , alleen het land heeft een verplichte positie.

Het factuuradres is bedoeld voor het moment dat er een ander adres dan het woonadres  voor de facturen gebruikt moet worden .

 

Tips invoeren van een buitenlands adres

  • Kies eerst het land.
  • Vul vervolgens in de zoekregel de plaatsnaam (of een deel ervan) en deel van een straatnaam in (4 letters).
  • Laat de patiënt de straatnaam spellen.
  • Vergeet bij de invoer niet om het huisnummer aan te vullen achter de straatnaam.

Hierin kan aangegeven worden hoe de patiënt bereikbaar is , het is mogelijk om een of meerdere mobiele of vaste nummers in te geven en een E-mailadres. Het gaat alleen om de gegevens van de patiënt , informatie van mantelzorgers kan op de daarvoor bestemde plek worden ingevoerd.

Het toevoegen van een extra telefoonnummer is mogelijk via de + aan de rechterzijde. Verwijderen gaat via het prullenbak symbool.