Meervoudige verrichtingen HAP

Meervoudige verrichtingen komt voor als een persoon op dezelfde dag meerdere contacten heeft gehad met dezelfde ingangsklacht. De getoonde verrichtingen zijn niet van de huidige kalenderdag, deze worden de volgende dag getoond. 

Met dezelfde dag wordt dezelfde kalenderdag bedoeld.

De volgende items worden op het overzicht getoond:

  • Naam patiënt
  • Dossier patiënt
  • Soort contact met datum en tijd
  • Gekozen ingangsklacht
  • Diagnose, deze is niet altijd ingevuld i.v.m. triage overslaan
  • Status van de financiële prestatie
  • Declaratie
 

Door op de betreffende regel te klikken kan de gebruiker indien gewenst naar het dossier om meer informatie te zien. Dit is alleen een kijk functie.

Het overzicht loopt standaard van nieuw naar oud. Voor het verkleinen van het overzicht is het mogelijk om via de datum filter te filteren naar de gewenste periode.

 

Afhankelijk van de status van de verrichting in de financiële module kan een gebruiker de verrichting wel of niet aanpassen.

Aanpassen wel mogelijk:

Aanpassen niet mogelijk:

Als een contact al gedeclareerd is , is het niet meer mogelijk om de status te veranderen en zijn de buttons disabled/inactief dit wordt als volgt weergegeven:

Op het moment dat de betreffende verrichting door een medewerker van de financiële afdeling in een selectie is opgenomen ziet dat er als volgt uit , ongeacht de status is deze verrichting dan niet aanpasbaar.

Indien de verrichting nog niet in de financiële module staat wordt hier een melding, prestatie niet bekend, voor getoond en kan via die optie nogmaals de verrichting aan de financiële module aangeboden worden.

Als dit dan onverhoopt nog niet lukt kan er contact opgenomen worden met support@healthconnected.nl .

Tijdens het afronden van een contact kan de betreffende persoon aangeven om een consult niet te declareren. Indien dit van toepassing is zal er niet declareren staan met een !. Bij de uitroepteken is de reden zichtbaar waarom deze niet gedeclareerd moet worden. 

Na het inzien en eventueel wijzigen van de verrichtingen kan er voor de betreffende verrichting op beoordelen worden geklikt. Na het beoordelen wordt de geselecteerde uitkomst aangepast in de financiële module tevens zal de verrichting uit de lijst van meervoudige verrichtingen worden verwijderd.