Algemene intro

Het gebruikersbeheer is als volgt opgezet;

Er is een algemeen scherm met een scherm waarin de gebruiker die aanwezig zijn in het systeem geselecteerd kunnen worden.

En een gedeelte waarin gebruikers toegevoegd of gemuteerd kunnen worden
In het feitelijke onderhoudsscherm zijn er drie onderdelen
• Persoonlijke gegevens
• Account
• Rollen

Dit is gedaan zodat de verschillende onderdelen eventueel apart beheert kunnen worden en de geschiedenis van de rollen die een gebruiker heeft gehad behouden blijft voor een eventuele audit.

Let op : de toegang tot deze functie is niet voor iedereen beschikbaar daar deze onder een specifieke autorisatie valt.