Contact afronden

Zodra alle gegevens zijn ingevuld in het contact en er geen verdere acties noodzakelijk zijn kan er gekozen worden voor de optie “ Afronden” .

Op dat moment wordt er gecontroleerd of er een diagnose is aangegeven in het contact . indien dit nog niet gedaan is zal de gebruiker hier op geattendeerd worden. Zodra er een diagnose is ingevoerd kan de gebruiker verder met het Afronden van het contact.
In het “Afronden” scherm wat vervolgens in beeld komen de volgende optie in beeld

Declareren: hier kan aangeven worden dat het contact niet gedeclareerd hoeft te worden, met een opgave van een reden.

Recept: afhankelijk of er medicatie is voorgeschreven de optie geboden om het recept te versturen of te printen.

Waarneembericht: standaard komt hier de optie om naast het versturen via Edifact of LSP de optie om voor het printen van het waarneembericht. In het geval dat er bij en patiënt geen communicatie gegevens voor Edifact of LSP bekend zijn zal er een melding komen dat het waarneembericht verplicht geprint wordt.