Contact afronden

Bij het afronden van het contact is het mogelijk om bij de optie “afrondende actie” de actie aan te passen. Een contact heeft de standaard actie “contact afronden + declareren” door te klikken op de regel komt er een menu tevoorschijn. In dit menu is het mogelijk om de actie te wijzigen naar “afspraak wijzigen”.

Op het moment dat er voor de optie “afspraak wijzigen” is gekozen veranderd de knop van afronden naar “inplannen”

 

Na het klikken op inplannen, opent er een pop-up scherm waarbij het mogelijk is om een afspraak in te plannen in één van de agenda’s. Na het opslaan wordt het contact afgesloten en geplaatst op de eerder geselecteerde agenda.

 

Zodra alle gegevens zijn ingevuld in het contact en er geen verdere acties noodzakelijk zijn kan er gekozen worden voor de optie “ Afronden” . Hierbij wordt het contact/dossier automatisch opgeslagen. 

 

Op dat moment wordt er gecontroleerd of er een diagnose is aangegeven in het contact . indien dit nog niet gedaan is zal de gebruiker hier op geattendeerd worden. Zodra er een diagnose is ingevoerd kan de gebruiker verder met het Afronden van het contact.
In het “Afronden” scherm wat vervolgens in beeld komen de volgende optie in beeld

 

Declareren: hier kan aangeven worden dat het contact niet gedeclareerd hoeft te worden, met een opgave van een reden.

 

Recept: afhankelijk of er medicatie is voorgeschreven de optie geboden om het recept te versturen of te printen.

 

Waarneembericht: standaard komt hier de optie om naast het versturen via Edifact of LSP de optie om voor het printen van het waarneembericht. In het geval dat er bij en patiënt geen communicatie gegevens voor Edifact of LSP bekend zijn zal er een melding komen dat het waarneembericht verplicht geprint wordt.