Nederlandse patient

Het toevoegen van een patiënt kan  handmatig maar het is ook mogelijk om het SVB-Z en Vecozo te bevragen. Dit kan binnen de optie “ Patiënt gegevens opvragen” door het ingeven van een van de volgende combinaties

  • Geboorte datum, geslacht, postcode en huisnummer
  • Geboorte datum, geslacht en de geboortenaam
  • Geboorte datum en BSN

Na het ingeven van een van deze combinaties worden er via de button “ Opvragen” beschikbare gegevens opgevraagd. Deze bevragingen worden op de achtergrond gedaan en tonen het resultaat.

Wanneer er geen data van de patiënt wordt gevonden verschijnt er een melding in beeld. 

 

Bij het invoeren van een nieuwe patiënt wordt er bij invoeren van een BSN vanuit SBV-Z of handmatig gecontroleerd of deze al bestaat. Als de BSN al aanwezig is, dan wordt de patiënt die gevonden is getoond en kan geselecteerd worden om mee verder te gaan.

Let op! Het is niet mogelijk om een nieuwe patiënt aan te maken met een bestaande BSN, dus is het niet mogelijk om het formulier in te vullen.

 

Als er géén SBV-Z zoekresultaat is, dan kan het patiëntformulier handmatig ingevoerd worden. Indien er een BSN nummer ingevoerd wordt, dan wordt er direct gecontroleerd of deze al bestaat.
Als dit het geval is wordt het invoerformulier disabled en kan je de gevonden patiënt selecteren om mee verder te gaan:

 

In het geval dat een Nederlandse patiënt nog geen BSN heeft of de BSN kan niet gevonden worden kan dit worden aangegeven via de “ BSN Onbekend”.

Hierdoor is het mogelijk om een Nederlandse patiënt in te voeren zonder BSN. Deze patiënt komt op de lijst van “ onvolledige patiëntgegevens” zodat het BSN op een later tijdstip alsnog toegevoegd kan worden.. Bij het invoeren van de BSN wordt direct gecontroleerd of deze al bestaat.

Tip: Wanneer patiënt later wel een BSN heeft (in geval van pasgeborene) kun je de patiënt zoeken op geboortedatum + achternaam (evt. woonadres). Selecteer de patiënt en zet het vinkje “BSN Onbekend” uit en voer het BSN-nummer alsnog in. Zo behoudt de patiënt één patiëntdossier en wordt een dubbel dossier voorkomen

 

Hierin worden de naamgegevens van de patiënt ingevuld als mede het geslacht, de geboortedatum en het BSN. De verplichte velden zijn aangegeven met een * , dit geld voor alle onderdelen in dit formulier. Een ander gegeven is de mogelijkheid om aan te kunnen geven of een patiënt deel van een meerling is. Dit gegeven wordt ook getoond als er gezocht word op patiënten om vergissingen te voorkomen.

Op het moment dat er gegevens zijn opgehaald bij het SBV-Z en of Vecozo worden deze gegevens al ingevuld. Ter ondersteuning van het invullen is er de mogelijkheid om de gegevens zoals deze zijn aangeleverd door het SBV-Z onder de invulvelden te tonen.

 

Hier is het mogelijk om verschillende adressen in te voeren , het gaat hier om het Woonadres, Factuuradres en Verblijfadres. Met het woonadres wordt het adres bedoeld waar iemand staat ingeschreven , daar dit adres ook wordt gebruikt voor de communicatie naar de verzekeraar. In het geval dat een patiënt een vakantie woning heeft in de regio van de post kan daarvoor het verblijfadres gebruikt worden. Dit verblijfadres wordt ook gebruikt voor het doen van visites , waardoor bij een visite in de vakantie woning er geen probleem is.

Het factuuradres is bedoeld voor het moment dat er een ander adres dan het woonadres  voor de facturen gebruikt moet worden .

 

Bij het invullen van een nieuw adres of wijzigen van het oude adres wordt het adres automatisch aangevuld. Na het invullen van de postcode en huisnummer wordt het adres automatisch aangevuld.

Hierin kan aangegeven worden hoe de patiënt bereikbaar is , het is mogelijk om een of meerdere mobiele of vaste nummers in te geven en een E-mailadres. Het gaat alleen om de gegevens van de patiënt , informatie van mantelzorgers kan op de daarvoor bestemde plek worden ingevoerd.

 

Het toevoegen van een extra telefoonnummer is mogelijk via de + aan de rechterzijde. Verwijderen gaat via het prullenbak symbool.

Voor het elektronisch kunnen versturen van de waarneeminformatie naar de eigen huisarts is het noodzakelijk om te weten wat de eigen huisartsenpraktijk van de patiënt is. Het is alleen mogelijk om hier praktijken te selecteren die ingevoerd zijn in het systeem en waarvan de communicatiegegevens bekend zijn. Daar zonder deze gegevens het elektronisch  versturen van de waarneeminformatie niet mogelijk is. Een uitzondering op deze regel is de communicatie via het LSP, hierbij worden de communicatiegegevens geregeld via het LSP ook als deze bij de huisartsenpost niet bekend zijn.

 

 

Indien de door de patiënt aangegeven  huisartsenpraktijk niet voorkomt in het systeem kan dit hier worden aangegeven en zal de waarneeminformatie als print worden meegegeven aan de patiënt als deze een consult op de post heeft, bij een telefonisch consult is dit natuurlijk niet mogelijk.

Aan de hand van de resultaten van de bevraging bij Vecozo wordt hier al een verzekering getoond of kan men handmatig de gegevens invoeren.

 

In het geval dat een patiënt niet verzekerd is kan dit hier aangegeven worden via de optie “patiënt is niet aangesloten bij een Nederlandse zorgverzekering” .

 

 

Vervolgens wordt er gevraagd om een toelichting , de keuzes zijn gemoedsbezwaard en overig. Via de keuze gemoedsbezwaard wordt voorkomen dat een patiënt met dit kenmerk vooraf moet betalen zoals bij een passant. De factuur wordt dan naar het adres van de patiënt gestuurd en deze kan die dan achteraf betalen.

Als de optie overig wordt geselecteerd zal er bij binnenkomst van de patiënt om een betaling gevraagd worden.

Voor de WID (wettelijk identificatie document) zijn er verschillende invoer mogelijkheden . Op het moment dat een patiënt wordt ingevoerd tijdens een telefonische triage kan men alleen vergewissen of de identiteit van de patiënt klopt. Indien er niet kan worden vergewist kies je voor’ Nee, niet gecontroleerd’.

 

Om het LSP te bevragen dient de patiënt toestemming te verlenen. De keuze van de patiënt kan hier worden aangegeven , het is altijd mogelijk om dit bij een volgend contact te wijzigen.

 

In deze sectie kunnen de mantelzorger(s) van de patiënt worden toegevoegd, naast de naam en contactgegevens van de mantelzorger is de relatie tot de patiënt een verplicht gegeven. Indien wenselijk is er een opmerkingen veld waar extra informatie in vermeld kan worden.