Contact selecteren

Het in behandeling nemen van een contact kan op twee manieren:

Door het contact te verslepen van de middelste naar de rechter kolom in het contact overzicht. Op dat moment wordt het contact geopend met de status “ in behandeling” . Het contact wordt dan in het overzicht verplaatst naar de kolom “ In behandeling “.

Daarnaast is het mogelijk om een contact in de middelste kolom te openen en deze dan in behandeling te nemen via de button “ in behandeling” recht onder in het contact. Ook nu wordt het contact in het overzicht verplaatst naar de kolom “ In behandeling “.