Meetwaarden invoeren

Het invoeren van meetwaarden kan op verschillende plaatsen in de applicatie:

  • Voordat de patient in behandeling is genomen door de arts/SOH
  • Tijdens de behandeling van de patient bij de arts/SOH

Op beide momenten is de werking gelijk.

Bij het openen van het dossier wordt  via het Meetwaarden icoon  het invoerscherm opgestart.

In het dossier bevindt dit icoon zich in het registratie gedeelte aan de rechterzijde van het dossier.

Het invoerscherm bevat een aantal standaard vooraf gedefinieerde meetwaarden.

Het is niet verplicht om alle aanwezige meetwaarden te beantwoorden. Het volstaat om alleen die meetwaarden in te vullen die noodzakelijk zijn.

Door het meetwaarden icoon opnieuw te openen is het mogelijk om de meetwaarden te wijzigen. Via het prullenbakje aan het eind van de meetwaarden regels in het deelcontact, is het mogelijk om een meetwaarde te verwijderen.

Onderaan de lijst met meetwaarden staat de knop ‘Toepassen’. De meetwaarden worden in het dossier opgeslagen als op deze knop wordt geklikt. De meetwaarden worden in de O-regel opgeslagen.

Tijdens het invoeren wordt gecontroleerd of de ingevoerde waarden niet afwijken van de normaalwaarden en of de meetwaarden niet boven de maximaalwaarde zit. Indien de waarden afwijken dan wordt dit aangegeven met de normaalwaarden in de kleur oranje. Is de ingevoerde waarde boven de maximaalwaarde dan wordt de maximaalwaarde in het rood aangegeven.