Medicatie

Op het ‘Medicatie’ tabblad staat een overzicht dat is opgebouwd uit de data die van de verschillende bronnen afkomstig zijn. Dit kan zijn vanuit de huisartsenpost, informatie uit het dossier van de eigen huisarts en/of informatie uit apotheek systemen waar de patiënt ook toestemming heeft gegeven voor het delen van de data via het LSP.

Het tabblad bevat de volgende kolommen

  • Naam van het medicament,
  • de startdatum ,
  • de einddatum,
  • aantal (de voorgeschreven hoeveelheid),
  • dosseringscode,
  • bron vanwaar de medicatie afkomstig is.