Overzicht

Het contactoverzicht bestaat uit 3 verschillende kolommen (Afspraak ingepland, Wachtkamer en In behandeling). Deze 3 kolommen geven de flow van de patiënt weer en gaat van links naar rechts. Wanneer een overzicht is gewenst van één bepaald contact’, is het gebruik van filters mogelijk.

Door een contacttype (Consult, Visite etc.) te selecteren in de bovenste balk wordt het overzicht gefilterd tot alleen de contacten van dat type. Via de selectie “Toon alles” worden alle typen contacten getoond.

Het is mogelijk om de afspraken van een locatie wel of niet te tonen, door te klikken op het tandwiel rechtsboven in het scherm: Via dit tandwiel kun je ook filteren op de verschillende flows die ingericht zijn op de huisartsenpost. 

Met de filters (contacttype, contactstatus en geboortedatum )en zoekbalk is het mogelijk om een patiënt te zoeken in het contactoverzicht. 

Het type contact in een flow is te herkennen door het symbool welke voor de naam staat: 

  1.  consult
  2.    visite
  3.   telefonisch consult
  4.     beeldbel consult
 

In het overzicht wordt per regel aangegeven wat de urgentie van het betreffende contact is door middel van de urgentie kleur aan het begin van de regel. De geplande afspraaktijd wordt getoond aan het eind van de regel.

Op het moment dat de urgentietijd dreigt te verlopen wordt dit in het rood getoond voor de afspraaktijd.  De meest urgente patiënt staat bovenaan de lijst met patiënten in de wachtkamer.

Patiënten die langer dan één uur in de wachtkamer zitten en waarvan de urgentietijd nog niet overschreden is zullen ook omhoog gezet worden in de lijst met patiënten.

Hierdoor kan het voorkomen dat een afspraak met een lagere urgentie toch boven aan de rij komt te staan.

In de consult flow wordt inzichtelijk gemaakt welke patiënten nog onderweg zijn, wachten of in behandeling zijn bij een arts.

Op het moment dat een patiënt zich meld aan de balie en de patiënt wordt aangemeld komt het informatie en controlescherm inbeeld waarin een aantal items ter controle worden gevraag alsmede eventuele opgegeven acties worden getoond. Het gaat hier om de volgende items

 • Verzekeringsstatus
 • Eventuele verplichte betaling
 • WID en LSP
 • Openstaande acties

In de visite flow wordt inzichtelijk gemaakt welke patiënten nog wachten op een visite en naar welke visite de arts onderweg is of waar deze bezig is met een behandeling. Afhankelijk van het aantal visite auto’s een huisartsenpost ter beschikking heeft zijn er in het overzicht een of meerdere auto’s beschikbaar. Op het moment dat de auto in de wachtkamer wordt verplaatst, komt het adres in de navigatie van de auto terecht. 

Visite (TomTom Webfleet) status update:

Door gebruik te maken van de status update vanuit TomTom Webfleet is het mogelijk geworden om de status van een visite weer te geven in het overzicht.

Bij visites op het contactoverzicht moet een statusindicator getoond worden o.b.v. de webfleet status:

 • Geel/oranje bolletje: Onderweg (201 Service order started)
 • Blauw bolletje: Aangekomen (202 Arrived at destination)
 • Groen bolletje met vinkje: Afgerond (204 Work finished / 205 Departed from destination / 401 Finished)
 • Indien nog niet gestart in de TomTom, dan wordt er geen statusbolletje getoond

In het detailscherm wordt de status van de visite als volgt getoond:

In het overzicht worden de statussen als volgt getoond, de status wordt alleen getoond in de kolommen Wachtkamer en In behandeling;

Onderweg , een oranje bolletje:

Gearriveerd bij de patiënt , een blauw bolletje:

De visite is afgehandeld , een groen bolletje met een vinkje:

Uiteraard is het nog steeds de bedoeling dat de contacten zo snel mogelijk afgehandeld worden i.v.m. de capaciteit die weer beschikbaar komt dan.

 

In tegenstelling tot de eerdere contactsoorten hebben deze contactsoorten maar twee statussen.