Niet pluis melding

Het protocol bestaat uit twee delen. Het niet pluis vermoeden dat door de triagist wordt ingevuld tijdens de triage en het SPUTOVAMO-formulier dat door de huisarts (AIOS) wordt ingevuld bij verdenking van kindermishandeling.

In onderstaande beschrijving wordt uitgelegd hoe dit protocol gebruikt moet worden.

Wanneer het dossier wordt geopend ziet de huisarts het niet pluis vermoeden (ingevuld door triagiste tijdens de triage) en de twee vragen onder het deelcontact betreffende het vermoeden van kindermishandeling (bij alle kinderen onder 18 jaar).

Onder het deelcontact worden twee vragen gesteld. Het invullen van beide vragen is verplicht en wordt dus ook gecontroleerd bij het afsluiten van het contact. Indien één van beide vragen met nee wordt beantwoord verschijnt de button om het SPUTOVAMO-formulier in te vullen.Het SPUTOVAMO-formulier beschikbaar met 5 stappen: 

  1. soort, plaats en uiterlijk
  2. Wanneer, duur en oorzaak
  3. Betrokkenen en maatregelen
  4. Oude letsels
  5. Afronden

In het eerste deel wordt de soort en plaats van het letsel geregistreerd, wie het kind vergezelt en hoe het gedrag is tussen ouder en kind.

In de tweede stap wordt geregistreerd wanneer en hoe het voorval is gebeurd en wie de veroorzaker is ven het letsel. 

In het derde deel worden de betrokkenen en eventueel getuigen vastgelegd. En of er maatregelen zijn ondernomen na het voorval.

In het vierde deel wordt er gekeken of er al oud letsel aanwezig is dat kan duiden op eerdere voorvallen. 

In de laatste stap wordt aangegeven of de behandelaar denkt dat het kind mishandeld of verwaarloosd wordt en of er actie ondernomen moet worden. Na het invullen van het laatste deel kan het formulier opgeslagen worden. 

Om aanpassingen te maken in het, reeds ingevulde, formulier kan door via het potlood het formulier te openen. 

Na het toepassen van de wijzigingen dient het formulier weer opgeslagen te worden. Wanneer het aanvullen van het dossier is afgerond wordt het formulier naar de centrale e-mail adres van de functionaris gestuurd.