ICA

Op het tabblad ‘ICA’  (intoleranties, contra-indicaties en allergieën ) is het overzicht opgebouwd uit de data die van de verschillende bronnen afkomstig zijn. Dit kan informatie zijn van de huisartsenpost,  informatie uit het dossier van de eigen huisarts en/of informatie uit apotheek systemen waar de patiënt toestemming heeft gegeven voor het delen van de data via het LSP.

Binnen het overzicht is er een onderverdeling gemaakt op

  • Allergie op stof ,
  • Allergie op stofgroep en
  • Contra indicatie

waarbij wordt aangegeven wat de betreffende ICA is, de startdatum, de eventuele einddatum en de bron waar de informatie vandaan komt.

Door te klikken op de dikgedrukte titels kun je de informatie onder de titel verbergen om een beter overzicht te krijgen.