Inloggen met een UZI-pas

Om in te loggen met de UZI-pas dient de pas in de kaartlezer gestoken te worden.

Daarna dient de bijbehorende pincode te worden ingevoerd.

Het is noodzakelijk dat de gegevens van de betreffende UZI-pas binnen de applicatie zijn geregistreerd bij de gebruiker. Indien dit niet het geval is, is inloggen met de UZI-pas niet mogelijk. Dit kan aangepast worden door de beheerder van de organisatie.

Vervolgens wordt vanuit Zorg-ID gevraagd of de applicatie toegang mag  krijgen tot de UZI-pas. Door hier ‘ja’ op te antwoorden wordt het gebruik van de pas geactiveerd. Indien er ‘nee’ op geantwoord wordt is het niet mogelijk om met de UZI-pas in te loggen.