ICPC invoeren

Het invoeren van een ICPC gaat via het deelcontact bij ICPC / klacht selecteren. Tijdens het typen in het veld komen de gerelateerde klachten tevoorschijn. Het invoeren van de ICPC kan aan de hand van de code inclusief de sub code bijvoorbeeld T90.02 of via de zoekfunctie in dit geval diabetes of een deel van het woord.

Selecteer de gewenste ICPC en vervolgens is het mogelijk om de aanvullende tekst aan te passen om bijvoorbeeld aan te kunnen geven dat het om de rechter knie gaat.

Voor items zoals het kunnen aangeven dat er recept is voorgeschreven zijn per tractus de codes voor verrichtingen en acties in de huisartspraktijk (codes -30 tot en met -69) opgenomen. Medicatie voorschrijven kan aangegeven worden door de tractusletter en 50, bijvoorbeeld S50 Medicatie/recept/injectie. Het is helaas niet mogelijk om op deze code te zoeken, dit is niet voorzien in de NHG tabel. de volledige codelijst is als volgt:

 • 30 Lichamelijk onderzoek volledig
 • 31 Lichamelijk onderzoek gericht 
 • 32 Gevoeligheidstest 
 • 33 Microbiologisch/immunologisch onderzoek 
 • 34 Bloedonderzoek 
 • 35 Urineonderzoek 
 • 36 Faecesonderzoek 
 • 37 Histologie/exfoliatieve cytologie 
 • 38 Ander laboratoriumonderzoek 
 • 39 Functieonderzoek 
 • 40 Endoscopie 
 • 41 Röntgen-/beeldvormend onderzoek 
 • 42 Elektrische afleidingen 
 • 43 Ander diagnostisch onderzoek 
 • 44 Immunisatie/preventieve medicatie 
 • 45 Advies/observatie/voorlichting/dieet 
 • 46 Overleg binnen eerste lijn 
 • 47 Overleg met specialist 
 • 49 Andere preventieve verrichting 
 • 50 Medicatie/recept/injectie 
 • 51 Incisie/drain/aspiratie [ex. catheterisatie -53] 
 • 52 Excisie/biopsie/débridement/cauterisatie 
 • 53 Instrumentatie/catheterisatie/intubatie/dilatatie 
 • 54 Hechting/gipsspalk/prothese 
 • 55 Lokale injectie/infiltratie 
 • 56 Verband/compressie/tamponade 
 • 57 Revalidatie 
 • 58 Therapeutisch gesprek/counselen 
 • 59 Andere therapeutische verrichting 
 • 60 Uitslag onderzoek/verrichting 
 • 61 Uitslag/verslag andere hulpverlener 
 • 62 Administratieve verrichting 
 • 63 Vervolgcontact niet gespecificeerd 
 • 64 Episode op initiatief huisarts 
 • 65 Episode op initiatief derde 
 • 66 Verwijzing eerstelijnshulpverlener [ex. arts] 
 • 67 Verwijzing specialist/ziekenhuis 
 • 68 Andere verwijzing 
 • 69 Andere reden voor contact