Log

In Log-tab van het dossier wordt de geregistreerde logging van het betreffende patiënt getoond. In de log is te zien door wie en wat er met het contact/dossier van de betreffende patiënt is gebeurd. 

Let op: alleen zichtbaar voor huisartsen en kwaliteitsfunctionaris.