Meldingen en overdracht

Op het moment dat het contact geopend wordt zullen indien deze aanwezig zijn boven in het scherm de attenties voor meldingen en overdrachten getoond worden. Op het moment dat er iets aanwezig is wordt dit in rood aangegeven

De alerts kunnen informatie bevatten over behandel grenzen , maar ook informatie over de patiënt die via het LSP wordt aangeleverd.