Patiënt, Registratie, Triage en VWI

In het tabblad ‘Patiënt’ staan de volgende gegevens van de patiënt:

  • Persoonlijke gegevens
  • Contact gegevens
  • Adres
  • Aangesloten huisartsenpraktijk
  • Eventuele behandelgrenzen
  • Eventuele notities
  • Eventuele opmerkingen gemaakt door de eigen huisarts (annotaties)
  • Overige informatie waar onder mogelijkheid om te zien bij welke zorgverlener de patiënt toestemming heeft gegeven voor het delen van data.
  • Financiële afhandeling

De registratie vindt plaats onder het tabblad registratie. Naast de SOEP regels kunnen ook de medicatie, meetwaarden en diagnose (ICPC)  toegevoegd worden. 

Op het tabblad ‘Triage’ is de uitgebreidere informatie te vinden over de triage die gedaan is voor dit contact. 

Op het tabblad ‘VWI’ is het overzicht van de verwijsindex inzichtelijk. Er wordt weergegeven welke zorgverleners die aangesloten zijn op het LSP eventueel informatie over de betreffende patiënt hebben.
Dit wil niet gelijk zeggen dat er ook informatie van deze zorgverlener beschikbaar komt. Bijvoorbeeld een apotheek waar een patiënt wel toestemming heeft verleend voor het delen van informatie , maar als er geen medicatie is voorgeschreven zal er geen informatie uit die apotheek aangeleverd worden.