Capaciteit toelichting

In elke agenda staat een standaard capaciteit gepland. De capaciteit komt overeen met het aantal personen dat in een agenda ingepland staat, op basis van het standaard rooster op de post. Indien er 3 artsen staan ingepland, is de capaciteit in dat geval 3.
Elke locatie heeft zijn eigen agenda’s, capaciteit en dus flows. Er zijn geen flows die over meerdere locaties gaan.
NB. dit laatste geldt alleen voor posten die meerdere locaties hebben.


Voorbeeld:
Als er één consultarts dienst heeft tussen 08.00 – 17.00 uur, staat er in de consultarts agenda tussen die tijd een capaciteit 1 (dus 1 persoon) gepland.

De consulttijd is doorgaans 15 minuten, de telefonisch consulten zijn doorgaans 10 minuten. Deze kunnen door elkaar in uur gepland worden.

Voorbeeld planning van 1 uur:
In een uur kunnen 4 consulten van 15 minuten gepland worden.
In een uur kunnen 6 telefonische consulten gepland worden.
In een uur kunnen 2 consulten van 15 minuten en 3 telefonische consulten gepland worden.
In een uur kunnen 3 consulten van 15 minuten en 1 telefonisch consult gepland worden.