Adviezen

Aan de hand van de gekozen ingangsklacht(en) en de gegeven antwoorden triage wordt bij “adviezen” de relevante adviezen getoond.

Via de optie “Eigen Advies” is het mogelijk om een eigen advies te registreren welke (automatisch) wordt opgenomen in de registratie van het contact (bij de regel ‘Plan’).

Door te klikken op een advies bij de relevante adviezen wordt de informatie getoond over het advies. Door op “Advies gegeven” te klikken worden deze toegevoegd onder de regel “Plan” in de registratie.  

Naast de voorgestelde adviezen is het ook mogelijk om de niet gerelateerde adviezen te raadplegen. Deze staan bij de ‘Overige adviezen’. Binnen dit overzicht worden alle adviezen getoond die binnen de triage bekend zijn.  

Indien er een andere urgentie of vervolgactie gewenst is bij de patiënt,  is er de mogelijkheid om de urgentie en/of de vervolgactie aan te passen. Het aanpassen van de urgentie en/of vervolgactie kan via het schuifje voor “Urgentie aanpassen” en “Vervolgactie aanpassen” aan te zetten. 

Let op: Er moet beargumenteerd worden waarom de urgentie en/of de vervolgactie is aangepast.