Te autoriseren contacten

De getoonde contacten worden als volgt gesorteerd: 

 • De contacten die medicatie bevatten bovenaan
 • Vervolgens op basis van de tijd waarbinnen het contact geautoriseerd moet worden (< 1 uur).

De volgende items worden weergegeven in de autorisatielijst;

 • het type contact
 • de naam van de patiënt
 • de datum van het contact
 • de triagist
 • de zorgverlener
 • locatie waarop de behandeling heeft plaats gevonden
 • deadline
 • status
 • kenmerken (AIOS,  medicatie en financiële prestatie)

Binnen het autorisatieoverzicht zijn de volgende filter opties mogelijk :

 • Geboortedatum
 • Type
 • Datum
 • Locatie
 • Huisartsenpraktijk
 • Kenmerk

Indien er een filter is toegepast wordt dit zichtbaar in het overzicht door een getal achter de filter optie. In bovenstaand filter is op 1 locatie gefilterd en dit is als zodanig zichtbaar.

Binnen de filter optie zijn afhankelijk van de mogelijkheden een of meerdere filters aan te geven.

Er kan ook gezocht worden via het veld ‘Zoeken’.

In het scherm word een onderscheid gemaakt voor de contacten van een arts in opleiding daar deze in principe alleen door een opleider geautoriseerd mogen worden. Deze zijn herkenbaar aan het symbool . Deze contacten worden alleen getoond op het moment dat een opleider het autoriseren scherm opent.

Andere kenmerken die worden weergegeven zijn contacten is de aanwezigheid van voorgeschreven medicatie via het symbool en indien er een financiële prestatie is aangemaakt wordt dit kenbaar gemaakt via het symbool.

Om een contact te autoriseren, open het betreffende contact in het overzicht en controleert vervolgens de gegevens. De voorgeschreven medicatie is te corrigeren door deze te verwijderen en opnieuw voor te schrijven. Van de medicatie die in het contact staat is nog geen recept geprint of verstuurd, dit gebeurd nadat het contact geautoriseerd wordt.

Het is niet mogelijk om gegevens die ingevoerd zijn door andere gebruikers te wijzigen. Een uitzondering hierop is de medicatie. Deze wordt onder het contact gezet van de autoriserende arts zodat deze, indien nodig, dit nog kan aanpassen.

Indien er wordt gekozen voor “akkoord“, (het feitelijk autoriseren) komen er nog een aantal vragen over het contact die beantwoord of aangepast kunnen worden;

 • Apotheek
 • Waarneemverslag
 • Verrichting

Indien een collega in een contact zit op de autorisatie lijst, wordt de volgende tekst in een oranje chip getoond: wordt geautoriseerd.

 

Indien toch het contact wordt geopend vanuit de autorisatielijst krijg je de volgende melding.