Contact

Op het ‘Contact’ tabblad wordt informatie getoond over de triage die is gedaan voor het betreffende contact alsmede de informatie die de triagist heeft ingevoerd tijdens de triage.

De naam van de triagist en het interne telefoonnummer worden vermeld , zodat er bij vragen direct contact opgenomen kan worden met de triagist.

Er kan informatie over actieve episodes en medicatie getoond worden als deze informatie binnen gekomen is via het LSP. Dit kan zowel informatie zijn die op de huisartsenpost bekend is en/of informatie via het LSP.

Bij de episodes worden de episodes met een attentie waarde als eerste getoond en daarna de overige actieve episodes

De informatie die wordt getoond vanuit het LSP is beperkt volgens de regels van de PS (Professionele Samenvatting) voor wat betreft de gegevens van de eigen huisarts. Toegevoegd is de actuele medicatie en contra-indicaties en allergieën van de apotheek , alleen als de patiënt toestemming heeft gegeven voor het delen van deze informatie.