ABCD

De eerste stap binnen de triage is het bepalen of de patiënt ABCD veilig is.

Door te klikken op de koppen van de verschillende ABCD-onderdelen wordt er extra informatie getoond met betrekking tot het betreffende onderdeel.

De ABCD-methode kan op twee manieren worden doorlopen:
1. Door het beantwoorden van alle onderdelen afzonderlijk;
2. Via de optie “geen afwijkingen ABCD”.

Via optie 2 worden alle ABCD-onderdelen in één keer als niet afwijkend beantwoord.

Indien de patiënt is overleden, kan dat aangegeven worden via de optie “Overlijden”. Indien die optie geselecteerd wordt, volgen er extra vragen die gerelateerd zijn aan het overlijden van de patiënt. Het is tijdens de triage altijd mogelijk om de optie ‘Overlijden’ te kiezen, door terug te gaan naar het ABCD-tabblad.

In het geval van collegiaal overleg dient er geen triage gedaan te worden voor de betreffende patiënt maar wil men wel het overleg vastleggen. Hiervoor is de optie “triage overslaan”. Via deze optie wordt de triage inhoudelijk overgeslagen, maar is er wel de mogelijkheid om bij de patiënt de uitkomst van het overleg vast te leggen en de verrichting te declareren. 

Omdat er gekozen is voor “triage overslaan” is het niet mogelijk om de urgentie aan te passen bij het afronden van het contact. Het NTS- heeft dit zo gesteld.

Wat je kunt doen, is de afspraak op de agenda plaatsen met een U5, en vanaf daar de urgentie op de afspraak aanpassen naar bijvoorbeeld U4.

Wanneer je als triagiste het contact direct als advies zelfstandig afhandelt, kun je de urgentie niet aanpassen.