ABCD

De eerste stap binnen de triage is het bepalen of de patiënt ABCD veilig is.

Door te klikken op de koppen van de verschillende ABCD-onderdelen wordt er extra informatie getoond met betrekking tot het betreffende onderdeel.

De ABCD-methode kan op twee manieren worden doorlopen:
1. Door het beantwoorden van alle onderdelen afzonderlijk;
2. Via de optie “geen afwijkingen ABCD”.

Via optie 2 worden alle ABCD-onderdelen in één keer als niet afwijkend beantwoord.

Indien de patiënt is overleden, kan dat aangegeven worden via de optie “Overlijden”. Indien die optie geselecteerd wordt, volgen er extra vragen die gerelateerd zijn aan het overlijden van de patiënt. Het is tijdens de triage altijd mogelijk om de optie ‘Overlijden’ te kiezen, door terug te gaan naar het ABCD-tabblad.

In het geval van collegiaal overleg dient er geen triage gedaan te worden voor de betreffende patiënt maar wil men wel het overleg vastleggen. Hiervoor is de optie “triage overslaan”. Via deze optie wordt de triage inhoudelijk overgeslagen, maar is er wel de mogelijkheid om bij de patiënt de uitkomst van het overleg vast te leggen en de verrichting te declareren. 

Daarna kan zoals gebruikelijk de informatie zoals ingangsklacht en advies ingevuld worden in het deelcontact. In het tabblad Afronden kan de gewenste vervolgactie aangegeven worden en eventueel een afspraak gepland worden.