Alerts

In de verschillende schermen waar de triage wordt gedaan en het contact wordt afgehandeld wordt er getoond doormiddel van de rode chips bovenin het scherm dat er belangrijke medische informatie beschikbaar is met betrekking tot deze patiënt.

 

Informatie over de Alerts
De alerts worden getoond wanneer één of meerdere van de volgende 8 categorieën van toepassing zijn: 

 1.  Behandelgrenzen
 2. Opmerkingen gemaakt door de eigen huisarts
 3. Notitie met attentiewaarde 
 4. Contacten binnen de afgelopen 72 uur op de huisartsenpost of bij de eigen huisarts 
 5. Openstaande contacten van de patient
 6. Waarneemberichten
 7. ICA’s ( Intoleranties, Contra-indicaties of Allergieën)
 8. Overdracht door de eigen huisarts
 9. Dubbele afspraak

 

De behandelgrenzen die getoond worden zijn alle behandelgrenzen overgenomen uit de NHG-tabel. 
Er kunnen meerdere behandelgrenzen worden aangevinkt. 

Wanneer er behandelgrenzen aanwezig zijn voor de patiënt worden deze getoond in de patiënt tabblad van het dossier. 

In het patiënt tabblad van het dossier staan mogelijk de annotaties van de eigen huisarts, overgenomen uit het eigen HIS.

Bij notities in het dossier van de patiënt is het mogelijk om notities toe te voegen die van belang zijn voor de huisartsenpost. Deze notities worden geen onderdeel van het medisch dossier van de patiënt en worden dus ook niet gecommuniceerd naar de eigen huisarts van de patiënt.

Via het plusje kan er een nieuwe notitie worden toegevoegd. 

Bij het toevoegen van de notitie kunnen er 3 verschillende attentiewaarde gegeven worden, namelijk:

 1. Geen attentie: er verschijnt geen alert CHIP bij de patiënt
 2. Hogere attentie: er verschijnt een alert CHIP bij de patiënt
 3. Hogere attentie en melding tonen bij openen dossier: er verschijnt een alert CHIP bij de patiënt. Bij openen van het dossier of selecteren van de patiënt verschijnt een pop-up die verwijst naar het Dossier waar de notitie staat vermeld.


Indien er een alert met melding bij een patiënt is ingesteld zal de pop-up altijd verschijnen bij het selecteren van deze patiënt of openen van het dossier. Door op de knop “Bekijken” te klikken wordt het dossier geopend op het tabblad patiënt waar de notitie te lezen is. Huisartsen kunnen de pop-up krijgen bij het openen van een contact. Triagisten kunnen de pop-up krijgen bij het selecteren van een patiënt tijdens de triage of als zij een patiënt vanuit de agenda in behandeling nemen. 

 

Als de patiënt de afgelopen 72 uur bij de eigen huisarts of op de huisartsenpost is geweest. Tijdens de triage is de melding te zien door de rode chip met <72H. 

Als er van de patiënt nog niet afgehandelde contacten zijn op de huisartsenpost naast het contact waarin wordt gewerkt ,wordt dit weergegeven via de alert afspraak. In het Journaal tabblad worden alle contacten getoond.  aangeven welke afspraak er nog niet afgehandeld zijn. De inhoud van de contacten is te lezen door op het contact te klikken. Via het  icoon wordt aangegeven in welk contact er op dat moment wordt gewerkt.

Als er een waarneembericht is opgeslagen in het dossier dan is deze terug te vinden in het Correspondentie tabblad.

 

Als er ICA’s zijns opgeslagen in het dossier dan zijn deze terug te vinden in het ICA tabblad.

Als de eigen huisarts via Zorgdomein een overdracht heeft gedaan dan zal de inhoud van deze overdracht zichtbaar zijn in het tabblad Correspondentie.