Alerts

In de verschillende schermen waar de triage wordt gedaan en het contact wordt afgehandeld wordt er getoond doormiddel van de rode chips bovenin het scherm dat er belangrijke medische informatie beschikbaar is met betrekking tot deze patiënt.

 

Informatie over de Alerts
De alerts worden getoond wanneer één of meerdere van de volgende 8 categorieën van toepassing zijn: 

 1.  Behandelgrenzen
 2. Opmerkingen gemaakt door de eigen huisarts
 3. Notitie met attentiewaarde 
 4. Contacten binnen de afgelopen 72 uur op de huisartsenpost of bij de eigen huisarts 
 5. Openstaande contacten van de patient
 6. Waarneemberichten
 7. ICA’s ( Intoleranties, Contra-indicaties of Allergieën)
 8. Overdracht door de eigen huisarts
 9. Dubbele afspraak

De behandelgrenzen die getoond worden zijn alle behandelgrenzen  overgenomen uit de NHG tabel. 
Er kunnen meerdere behandelgrenzen worden aangevinkt. 

Wanneer er behandelgrenzen aanwezig zijn voor de patiënt worden deze getoond in het patiënt tabblad van het dossier. 

In het patiënt tabblad van het dossier staan mogelijk de annotaties van de eigen huisarts, overgenomen uit het eigen HIS.

In dit gedeelte kunnen notities geplaatst worden die van belang zijn voor de huisartsenpost. Deze notities worden geen onderdeel van het medisch dossier van de patiënt en worden dus ook niet gecommuniceerd naar de eigen huisarts van de patiënt.

 

Via het plusje kan er een nieuwe notitie worden toegevoegd. Bij het toevoegen van de notitie kunnen er 3 verschillende attentiewaarde gegeven worden namelijk:

 1. Geen attentie: er verschijnt geen alert CHIP bij de patient
 2. Hogere attentie: er verschijnt een alert CHIP bij de patient
 3. Hogere attentie en melding tonen bij openen dossier: er verschijnt een alert CHIP bij de patient. Bij openen van het dossier of selecteren van de patient verschijnt een pop-up die verwijst naar het Dossier waar de notitie staat vermeld.


Indien er een alert met melding bij een patient is ingesteld zal de pop-up altijd verschijnen bij het selecteren van deze patient of openen van het dossier. Door op de knop “Bekijken” te klikken wordt het dossier geopend op het tabblad patient waar de notitie te lezen is. Huisartsen kunnen de pop-up krijgen bij het openen van een contact. Triagisten kunnen de pop-up krijgen bij het selecteren van een patient tijdens de triage of als zij een patient vanuit de agenda in behandeling nemen. 

 

Als de patiënt de afgelopen 72 uur bij de eigen huisarts of op de huisartsenpost is geweest zal in het Journaal tabblad worden aangeven welke afspraken er zijn geweest de afgelopen 72 uur. De inhoud van de contacten kun je lezen door op het contact te klikken. 

Als er van de patiënt nog niet afgehandelde contacten zijn op de huisartsenpost naast het contact waarin wordt gewerkt ,wordt dit weergegeven via de alert afspraak. In het Journaal tabblad wordt aangeven welke afspraak er nog niet afgehandeld zijn. De inhoud van de contacten is te lezen door op het contact te klikken. Via het  icoon wordt aangegeven in welk contact er op dat moment wordt gewerkt.


Als er een waarneembericht is opgeslagen in het dossier dan is deze terug te vinden in het Correspondentie tabblad.

Als er ICA’s zijns opgeslagen in het dossier dan zijn deze terug te vinden in het ICA tabblad.

 

Als de eigen huisarts via Zorgdomein een overdracht heeft gedaan dan zal de inhoud van deze overdracht zichtbaar zijn in het tabblad Correspondentie.