Afronden

Als er tijdens de triage alleen een advies wordt gegeven en een afspraak niet noodzakelijk is, wordt de triage afgerond via de optie ‘Advies’. Als de organisatie meerdere locaties heeft dan moet een locatie gekozen worden waarvoor het advies (financieel) van toepassing is.

Let op! Eventuele voorgeschreven medicatie tijdens de triage wordt op dat moment nog niet verstuurd. Deze medicatie wordt pas verstuurd naar de apotheek als deze is geautoriseerd.

De triage kan vervolgens via de optie ‘Afronden’ afgesloten worden. Het afgeronde contact is terug te vinden bij de te autoriserende contacten en op het moment dat het contact is geautoriseerd bij de afgehandelde contacten.

Aan de hand van de urgentie en vervolgactie wordt een voorstel gedaan voor het type contact (consult, visite etc.) en de locatie waar de behandeling gedaan wordt. 

Bij een ‘Consult’ zal het systeem de eerstvolgende vrije tijdsloten in de planning tonen voor de betreffende afspraak. Aan de hand van de urgentie geeft het systeem aan of een getoonde optie binnen de urgentietijd valt of niet (rood uitroepteken). Er moet een tijdstip gekozen worden om de triage af te kunnen ronden. In de paragraaf ‘Overschrijdende urgentietijd’ wordt het kiezen van een tijdslot binnen of buiten de urgentietijd uitgelegd.

Bij een ‘Visite’ zal het systeem de eerstvolgende vrije tijdsloten in de planning tonen voor de betreffende afspraak. Aan de hand van de urgentie geeft het systeem aan of een getoonde optie binnen de urgentietijd valt of niet (rood uitroepteken). Er moet een tijdstip gekozen worden om de triage af te kunnen ronden. In de paragraaf ‘Overschrijdende urgentietijd’ wordt het kiezen van een tijdslot binnen of buiten de urgentietijd uitgelegd.

Bij het kiezen van een visite moet er een adres worden ingevoerd. Dit adres kan op twee manieren aangegeven worden.

  1. Door middel van het selecteren van één van de aanwezige adressen (Woonadres, Verblijfadres en/of Factuuradres) die al bij de patiënt zijn ingevoerd.
  2. Via de optie “Patiënt bevindt zich tijdelijk op een ander adres” kunt u ander verblijfadres toevoegen.

 

Vervolgens kan de visite gepland worden door in de gewenste agenda het tijdstip te selecteren en deze via de optie afronden te bevestigen. Zolang er geen adres geselecteerd wordt is het niet mogelijk om de triage af te ronden.

Bij de keuze ‘Terugbellen’ zal het systeem de eerstvolgende vrije tijdsloten in de planning tonen voor de betreffende afspraak. Aan de hand van de urgentie geeft het systeem aan of een getoonde optie binnen de urgentietijd valt of niet (rood uitroepteken). Er moet een tijdstip gekozen worden om de triage af te kunnen ronden. In de paragraaf ‘Overschrijdende urgentietijd’ wordt het kiezen van een tijdslot binnen of buiten de urgentietijd uitgelegd.

Bij het kiezen van ‘Terugbellen’ moet er een telefoonnummer worden ingevoerd waarop de patiënt teruggebeld kan worden.

Dit telefoonnummer kan op twee manieren ingevoerd worden.

  1. Door middel van het selecteren van een van de aanwezige telefoonnummers die bij de patiënt zijn ingevoerd.
  2. Via de optie “Patiënt gebruikt tijdelijk een ander telefoonnummer” kunt u een ander telefoonnummer toevoegen.

Zolang er geen telefoonnummer geselecteerd wordt is het niet mogelijk om de triage af te ronden.

 

Bij de keuze ‘Beeldbellen’ zal het systeem de eerstvolgende vrije tijdsloten in de planning tonen voor de betreffende afspraak. Aan de hand van de urgentie geeft het systeem aan of een getoonde optie binnen de urgentietijd valt of niet (rood uitroepteken). Er moet een tijdstip gekozen worden om de triage af te kunnen ronden. In de paragraaf ‘Overschrijdende urgentietijd’ wordt het kiezen van een tijdslot binnen of buiten de urgentietijd uitgelegd.

Bij het kiezen van ‘Beeldbellen’ moet een e-mailadres of telefoonnummer geselecteerd worden waarop de patiënt bereikt kan worden.

Dit e-mailadres of telefoonnummer kan op twee manieren ingevoerd worden.

  1. Door middel van het selecteren van het aanwezige e-mailadres of telefoonnummer dat bij de patiënt is ingevoerd.
  2. Via de optie “Patiënt gebruikt tijdelijk een ander e-mailadres of telefoonnummer” kunt u een ander e-mailadres toevoegen.
 

Zolang er geen e-mailadres of telefoonnummer geselecteerd is, is het niet mogelijk om de triage af te ronden. 

 

Als het resultaat van de triage U1 is en/of vervolgactie AMBU of SEH dan is het niet nodig om een tijd te kiezen.  Als de organisatie meerdere locaties heeft dan moet een locatie gekozen worden waarvoor het advies (financieel) van toepassing is.

Het afgeronde contact is terug te vinden bij de te autoriseren contacten en op het moment dat het contact is geautoriseerd bij de afgehandelde contacten.

Bij het plannen van een consult, visite of belafspraak zal het systeem de eerstvolgende vrije tijdsloten in de planning tonen voor de betreffende afspraak. Aan de hand van de urgentie geeft het systeem aan of een getoonde optie binnen de urgentietijd valt of niet (rood uitroepteken).

Als er geen vrije tijdsloten meer beschikbaar zijn binnen de urgentietijd kan er toch een afspraak gemaakt worden binnen de urgentietijd door gebruik te maken van de knop ‘Afspraak moet binnen de urgentietijd gepland worden’. De bezette tijden worden dan weer beschikbaar en de afspraak kan gepland worden.

Bij het openen van een nieuwe triage is er een optie om de triage te sluiten via de X (rechtsboven in het triagevenster). Indien de triage wordt gesloten via de X komt de volgende informatie in beeld:

Bij het drukken op sluiten zullen de ingevulde gegevens verloren gaan die aangebracht zijn in de betreffende triage.