ABCD veilig bellen / triage terugbellen

Wanneer de wachttijden aan de telefoon oplopen, biedt het systeem de mogelijkheid om ABCD veilig te bellen. Deze functionaliteit staat niet standaard aan. Deze kan aangezet worden via de regiepagina  onder de knop beheer. 

Op het moment dat ABCD veilig bellen/ triage terugbellen is geactiveerd, wordt dit zichtbaar ! teken achter + nieuwe triage. Het starten van de triage gaat op de gebruikelijke wijze, alsmede het doorlopen van de eerste twee stappen in de triage.

Na het selecteren van de patiënt, met een urgentie niveau U5, komt de volgende vraag: Wilt u deze patiënt later kan terugbellen i.v.m. drukte of wilt u de triage verder afronden?

De keuze is situatie afhankelijk.

Na het activeren van later terugbellen zal het volgende scherm getoond worden. Hierin is de mogelijkheid om aan te geven op welk nummer de patiënt teruggebeld wilt worden. Na het afronden van de triage zal de patiënt in het contactoverzicht getoond worden.

De patiënt met een terugbelverzoek komt op de volgende wijze in het contactoverzicht te staan. De kleur van de chip geeft aan wie het contact verder oppakt:

Blauw: triagist belt terug

Oranje: huisarts belt terug

Door te klikken op het contact wordt de optie getoond om het dossier te openen. Dit ziet er als volgt uit: 

Na het openen van het dossier wordt er rechts onderin de optie getoond om de triage te hervatten. De triage kan volledig opnieuw worden doorlopen of kan worden overgeslagen. In beide gevallen wordt verzocht om de registratie in te vullen.

Indien er de keuze is gemaakt om de triage overslaan te gebruiken, zal het advies op een U5 blijven staan. Echter in het afronden scherm is er de mogelijkheid om deze aan te passen of de patiënt alsnog lang te laten komen op de post.