Registratie, informatie, ziektebeeld en patiënt

In het rechter gedeelte van het triage scherm wordt bovenaan de urgentie en de vervolgactie aangegeven, met daaronder de volgende vier tabbladen:

  • Registratie;
  • Informatie;
  • Patiënt.

Het is ten aller tijde mogelijk om tijdens de registratie te wisselen tussen de tabbladen.

Op het tabblad “Registratie” is het mogelijk om alle informatie die betrekking heeft op de patiënt in te voeren.

Via de drie puntjes is het mogelijk om de volgende vermoedens of opmerkingen toe te voegen:

  • Vermoeden niet pluis 
  • Opmerking naar de balie
  • Opmerking naar de behandelaar
  • COVID verdacht

Op het tabblad “informatie” wordt aanvullende informatie weergegeven over de gekozen ingangsklacht(en) met de daaraan gerelateerde klachten(en) en ziektebeelden.

Op het tabblad “Patiënt” zijn de gegevens van de geselecteerde patiënt te vinden. Indien er geen patiënt geselecteerd is zal deze pagina leeg zijn. In het hoofdstuk ‘Nieuwe triage’ bij paragraaf ‘Patiënt’ staat dit onderdeel verder uitgelegd.