Correspondentie

Het tabblad correspondentie bevat geen gegevens die via het LSP worden aangeleverd, daar hiervoor binnen de communicatie op het LSP nog geen voorziening is gemaakt.

Naast de op de huisartsenpost aangemaakte verwijzingen en vastgelegde bestanden zijn in dit tabblad ook de eventuele aanwezige overdrachten vanuit de huisartsen praktijk te vinden.