Afgehandelde contacten

Binnen dit overzicht worden de contacten getoond die geheel zijn afgehandeld. Een contact dat nog geautoriseerd moet worden zal dus niet in dit overzicht vermeld worden.

Hierbij worden de volgende items weergegeven:

 • het type contact
 • de naam van de patiënt
 • de datum van het contact
 • de triagist
 • de zorgverlener
 • geautoriseerd door
 • locatie waarop de behandeling heeft plaatsgevonden
 • huisartsenpraktijk van de patiënt 
 • status van het contact
 • kenmerken (AIOS, medicatie en financiële prestatie)
 

Binnen het overzicht zijn de volgende filter opties mogelijk:

 • Geboortedatum
 • Type
 • Datum
 • Locatie
 • Huisartsenpraktijk
 • Kenmerk

Indien er een filter is toegepast wordt dit zichtbaar in het overzicht door een getal achter de filter optie. In bovenstaand filter is op 1 locatie gefilterd en dit is als zodanig zichtbaar.

Binnen de filter opties zijn afhankelijk van de mogelijkheden een of meerdere filters aan te geven.

 

Via het zoekveld kan er gezocht worden via het veld ‘Zoeken’. Hierbij komt de optie om te zoeken op verschillende zoekvelden.

In het overzicht via de drie puntjes opent een pop-up met de volgende mogelijkheden

 • Recept printen
 • Betaalbewijs printen
 • Auditverslag
 • Waarneembericht printen
 • Patiëntetiket

In het overzicht via de drie puntjes opent een pop-up met de volgende mogelijkheden

 • Prestatie opnieuw versturen
 • Waarneembericht opnieuw versturen

In het scherm word een onderscheid gemaakt voor de contacten van een arts in opleiding daar deze in principe alleen door een opleider geautoriseerd mogen worden. Deze zijn herkenbaar aan het symbool . Deze contacten worden alleen getoond op het moment dat een opleider het autoriseren scherm opent.

De contacten met medicatievoorschriften hebben het volgende groen opgelichte symbool   

en indien er een financiële prestatie is aangemaakt wordt dit kenbaar gemaakt via het  symbool.

Standaard worden de contacten die in de afgelopen 12 uur gedaan zijn, in dit overzicht getoond.

Deze contacten zijn zonder opgaaf van reden te openen , echter wordt het inzien van een contact op de achtergrond wel vastgelegd om oneigenlijk gebruik te registreren.
Bij contacten ouder dan 12 uur zal het systeem gaan vragen naar de reden van inzage.

Door op de betreffende regel te klikken wordt het contact geopend en is de informatie inzichtelijk.

Indien er informatie wordt toegevoegd aan het contact zal er opnieuw een waarneembericht naar de eigen huisarts van de patiënt worden verstuurd. 

Indien er een dossier vanuit afgehandelde contacten wordt geopend, een betaalbewijs, recept of auditverslag wordt geprint dat langer dan 12 uur geleden is afgerond, dient er een reden inzage dossier worden opgegeven. 

De volgende melding wordt getoond in het scherm waarin de reden ingevoerd kan worden. Contacten die minder dan 12 uur geleden zijn afgerond is het invoeren van reden inzage dossier niet nodig.