Patiënt

De patiënt kan op verschillende manieren gevonden worden: 

  • Geboortedatum;
  • Postcode en huisnummer;
  • Achternaam;
  • Een combinatie van de velden.

Indien het BSN bekend is kan dit ingevuld worden bij de optie ‘BSN van de patiënt is bekend’.

Hoe kan ik het beste een patiënt zoeken? 

  • Zoek bij voorkeur alleen op geboortedatum. 
  • Wanneer er te veel resultaten zijn: vul de eerste 3 of 4 letters van de achternaam. Hiermee worden patiënten met een ingewikkelde achternaam vaak al gevonden. 
  • Kan de patiënt nog steeds niet gevonden worden, vraag voor de zekerheid of de patiënt eerder contact heeft gehad. 
  • Zoek vervolgens op het BSN van de patiënt.

Na het klikken op een patiëntregel tussen de voorgestelde resultaten, worden er rechts in het patiënttabblad relevante basisgegevens getoond. Hier is direct te zien of het de juiste patiënt betreft.

Door te klikken op “Patiënt selecteren” wordt de betreffende patiënt geselecteerd en wordt er gecontroleerd of alle gegevens compleet zijn. Wanneer de gegevens niet compleet zijn dienen deze aangevuld te worden.

Indien de patiënt niet eerder contact heeft gehad met de huisartsenpost kan een nieuwe patiënt worden toegevoegd. Dit staat uitgelegd in het hoofdstuk ‘Toevoegen van een patiënt’.

Na het selecteren van de patiënt wordt automatisch een WID controle en een COV controle gedaan. Daarnaast wordt het LSP bevraagd.

Wanneer er geen gegevens kunnen worden opgehaald bij het controleren van de WID en de COV, dient dit handmatig te worden ingevoerd bij de patiëntgegevens.

Als de patiëntgegevens zijn gecontroleerd en/of aangevuld kunnen deze via de button “Patiënt opslaan“ bevestigd worden en komt gelijk het scherm voor het selecteren van de ingangsklachten in beeld.

Als bij een nieuwe triage per ongeluk de onjuiste patiënt is geselecteerd en de triage is nog niet afgerond, ga dan terug naar het tabblad Patiënt.

Klik helemaal bovenin op de lichtgrijze link “Patiënt selecteren”, en zoek de juiste patiënt.

Tip bij patiënt met onbekende BSN:
Wanneer patiënt later wel een BSN heeft (in geval van pasgeborene) kun je de patiënt zoeken op geboortedatum + achternaam (evt. woonadres). Selecteer de patiënt en zet het vinkje “BSN Onbekend” uit en voer het BSN-nummer alsnog in. Zo behoudt de patiënt één patiëntdossier en wordt een dubbel dossier voorkomen

Indien er van de patiënt waarover gebeld wordt geen gegevens bekend zijn, kan er gekozen worden voor de optie “Bovenstaande gegevens zijn niet bekend”. Deze optie is zichtbaar bij het toevoegen van een nieuwe patiënt. Bij deze optie zijn een aantal gegevens niet verplicht, waardoor het toch mogelijk de triage uit te voeren. Omdat een aantal gegevens niet bekend zijn, is het niet mogelijk om de WID controle, COV controle of LSP bevraging te doen.

Het contact van de patiënt kan vervolgens op de gebruikelijke manier worden vastgelegd.
De patiënt zal toegevoegd worden aan het overzicht van de onvolledige patiënten zodat de gegevens aangevuld kunnen worden.