Afspraak wijzigen

Klik in het contactoverzicht eenmaal op de afspraak die gewijzigd moet worden, vervolgens opent zich het onderstaande scherm:

 

Klik vervolgens op het “potloodje“ dat achter de afspraaktijd staat. In het scherm dat zich vervolgens opent kunnen de urgentie de afspraaktijd en de afrondende actie worden aangepast.

Voor het wijzigen van de urgentie volg de volgende stappen:

  1. Open het schuifje “Urgentie aanpassen”
  2. Selecteer de gewenste urgentie
  3. Geef vervolgens de motivatie aan voor deze wijziging
  4. Is de reden “Eigen motivatie“ dan zal deze toegelicht moeten worden

Klik op de nieuwe afrondende actie indien nodig. Afrondende actie aanpassen wordt bijvoorbeeld alleen gebruikt wanneer iemand die op consult wordt verwacht toch (door verslechtering van situatie) een visite moet hebben bijvoorbeeld. Of iemand die op consult wordt verwacht toch zijn/ haar afspraak afzegt.

Selecteer het gewenste nieuwe tijdstip in de gewenste “Flow”. Dit is niet noodzakelijk, de eerst gekozen tijd kan ook gehandhaafd blijven.

Indien er geen openstaande tijden in de gewenste “flow” staan, kan de afspraak toch op het gewenste tijdstip worden gezet door de optie “afspraak moet binnen de urgentietijd gepland worden” te activeren. Hierdoor worden de geblokkeerde tijden vrijgegeven.