Indeling dossier

Het scherm van het dossier bestaat uit drie hoofdelementen:

De bovenste balk, waarin gegevens worden getoond over de patiënt.

Het linker gedeelte, waar onder het tabblad ‘contact’ informatie wordt getoond over de triage die is gedaan. Hier wordt ook informatie over actieve episodes en medicatie getoond. Dit kan zowel informatie zijn die op de huisartsenpost bekend is alsmede informatie die is binnen gekomen via het LSP.

Onder de overige tabbladen wordt informatie getoond over eerdere contacten en andere medische gegevens van de patiënt. De getoonde informatie kan zowel op de huisartsenpost ingevoerd zijn als via het LSP binnen gekomen zijn. Dit is herkenbaar aan de bron die achter het gegeven vermeld staat (HAP of LSP).

Het rechter gedeelte zijn de volgende drie tabbladen te vinden:

  • Registratie
  • Triage
  • VWI

In het volgende hoofdstuk worden deze drie tabbladen uitgebreid beschreven.