Medicatie / recepten voorschrijven

Medicatie / recept voorschrijven

Prescriptor is beschikbaar in zowel de triage als in de contact registratie, het EVS is alleen beschikbaar in de contact registratie en geeft ondersteuning op basis van de vastgestelde diagnose. 

.Via de optie  in de triage en in het dossier wordt Prescriptor opgestart.

Via de triage:

Via het dossier:

Medicatie.

Het zoeken van medicatie 

Dit kan op twee manieren:

 1. Via Prescriptor   
 2. Via het EVS  


Via Prescriptor  :

Hierbinnen zijn twee opties , Maak recept en Zoek recept.

In de optie “ Maak recept” in het mogelijk op verschillende manieren een medicament te zoeken via een of meerdere termen.

Er wordt gezocht op PRK en HPK niveau, daarnaast verder nog op toedieningsvorm 

 • naam (stof of merknaam
 • hoeveelheid
 • toedieningsvorm of -weg

Bijvoorbeeld

 • “amoxi clavu” geeft dus alle mogelijkheden voor amoxicilline/clavulaanzuur, hetzelfde geldt door te zoeken op “clavulaan”
 • “amoxi tablet” geeft alle amoxicillie in tabletvorm
 • “amoxi caps” geeft 1 resultaat terug voor amoxicilline in tabletvorm.
 • Zoeken op “seretide 50/500”, geeft alleen de opties voor salmeterol/fluticason 50/500

Een andere mogelijkheid  is om te zoeken op de naam , voorschrijfvorm en hoeveelheid bijvoorbeeld “ parat5”  dit geeft alle paracetamol 500mg in tabletvorm

 Selecteer in de getoonde medicatie het gewenste medicament of kunst en hulpmiddel door hier op te klikken.

 

Op het moment dat het medicament geselecteerd kan de hoeveelheid en het gebruik ingegeven worden. Het is van belang dat alle 5 de gemarkeerde velden (zoals aangegeven in de afbeelding hieronder) in gevuld worden.  Daar de button “ OK” voor het opslaan pas actief wordt als deze gewenste gegeven zijn ingevuld .

 

Als het voorschrift correct is kan deze opgeslagen worden via de “ ok “ button. En kan er eventueel een nog een ander voorschrift toegevoegd worden. De voorschriften worden onder in het scherm toegevoegd aan de selectie 

 

Via de optie “ Terug naar dossier” worden de voorschriften toegevoegd aan het dossier.

 


In de optie “ Zoek recept” werken de bovenstaande zoek methodes niet , hier kan alleen op het middel gezocht worden waarna er een lijst met voor gedefinieerde recepten wordt getoond.  Deze kunnen overgenomen worden door op de plus achter het betreffende voorschrift te klikken of eventueel nog aangepast worden door het potloodje te selecteren achter het betreffende voorschrift


Via het EVS   :

Via het EVS zal er aan de hand van het gekozen formularium een voorstel getoond worden voor een medicamenteus advies , deze kan overgenomen worden door op de plus te klikken of eventueel nog aangepast worden door deze via  op het potloodje te selecteren 

 


Na het selecteren van de medicatie wordt het receptenscherm geopend voor het invullen van het gebruik en de hoeveelheid.
Dan opent het volgende scherm zich waarin dit kan worden ingevoerd. Afhankelijk of de medicatie geselecteerd is in “Maak recept” of “Zoek recept” zijn er velden al voor ingevuld of niet 

Bij de hoeveelheid wordt ingegeven in het hoeveelheid, dit kan afhankelijk van het gekozen middel en voorschrijfvorm stuks of ml ect. Zijn.
Het gebruik wordt in het onderste gedeelte ingegeven via de voor gedefinieerde zoekvelden als het voorschrift 2 maal daag 1 tablet moet zijn (code tabel 25 2D1T) dan wordt dit als volgt ingegeven.

 • Bij frequentie (Freq.:) wordt er 2 ingevoerd
 • Bij tijd de D van Daags ,deze kan gevonden worden door het ingeven van de code of door te beginnen met het typen van het woord dag waardoor de zoekfunctie wordt geactiveerd
 • Bij aantal (Aant.:) wordt 1 ingevoerd
 • Bij eenheid (Eenh.:) de T van Tablet ,deze kan gevonden worden door het ingeven van de code of door te beginnen met het typen van het woord tablet waardoor de zoekfunctie wordt geactiveerd

 

Aanvullende etiketteksten en uitgebreide gebruiksschema’s kunnen worden ingevuld in de velden bij Duur/Aanvullende tekst.

Dit kan door het invoeren van de code of door een gedeelte van de tekst in te vullen waardoor de zoekmogelijkheid wordt geactiveerd
Bij voorbeeld ALCO voor Pas op met alcohol of 2111 voor 1e dag 2, daarna 1 maal daags 1 . Deze kan ook gevonden worden door in het zoekveld 1e in te geven waardoor de zoekfunctie wordt geactiveerd.

In het veld opmerkingen kan een vrij tekst worden ingevoerd die op het recept moet komen.

Via de optie “OK” wordt het voorschrift toegevoegd aan de selectie die via de optie “Terug naar het dossier” wordt weggeschreven in het contact.

Het is op twee manieren mogelijk om voorschriften uit de selectie te verwijderen:

. Via de optie “Bekijk selectie” en daar  het voorschrift te verwijderen.


. of door in het contact gebruik te maken van het “Prullenbak” icoon 


Er zijn twee mogelijkheden voor het voorschrijven van medicatie:

 1. Prescriptor;
 2. EVS.

Prescriptor is beschikbaar voor zowel de triagist als de huisarts, het EVS is alleen beschikbaar voor de huisarts. Bij beide opties wordt er een medicatie controle gedaan aan de hand van de aanwezige , dit zowel met de gegevens die op de huisartsenpost bekend zijn als de gegevens die beschikbaar zijn via het LSP.

Bij de aanroep worden de volgende patiëntkenmerken meegenomen uit het dossier:

 • Leeftijd;
 • Geslacht;
 • Allergieën;
 • Actieve medicatie;
 • Contra-indicaties.

Op basis van deze gegevens vindt de medicatiebewaking plaats. 

De medicatiebewakingssignalen zullen direct bij het zoeken van het geneesmiddel getoond worden.

Mogelijke medicatiebewakingssignalen zijn:

 • [A] – Allergie
 • [C] – Contra-indicatie
 • [I] – Geneesmiddel interactie
 • [D] – Dubbelmedicatie
 • [L] – Leeftijd
 • [O] – Opiumwet

 

Deze controles worden uitgevoerd op zowel de gegevens die ingevoerd zijn op de huisartsenpost als de data die komt uit het LSP.

Wat er aan informatie wordt meegegeven naar prescriptor voor de medicatie bewaking is te zien in het tabblad “Medicatiebegeleiding” binnen prescriptor.

Allergieën worden volgens onderstaande wijze weergegeven. De status AI geeft aan dat er een melding is uit de medicatie bewaking. Wanneer er op geklikt wordt komt de informatie over de medicatie in beeld.

Eventuele contra-indicaties worden als onderstaande weergegeven. Ook hier wordt extra informatie gegeven door te klikken op het document icoon.

Dubbel medicatie wordt als volgt weergegeven.

Indien de dosering afwijkt van de standaard wordt hier een melding van gegeven onder in het tabblad. Door op de melding te klikken wordt er uitgebreidere informatie over de dosering gegeven en wordt aangegeven wat de afwijking is.

Prescriptor is beschikbaar in zowel de triage als in de contact registratie, het EVS is alleen beschikbaar in de contact registratie en geeft ondersteuning op basis van de vastgestelde diagnose. 

Wanneer u ondersteuning nodig heeft bij het kiezen van een medicament conform het Formularium kunt u ervoor kiezen om voor te schrijven via het EVS.

Wanneer u in een deelcontact een ICPC heeft vastgelegd en u klikt vervolgens op de , dan start Prescriptor op. Hier kunt uw keuze maken welk therapieschema en welk therapiecluster u wilt gebruiken.

De werking van het EVS is verder eender als u in uw eigen HIS gewent bent.

Binnen het systeem wordt rekening gehouden met IMM recepten. Afhankelijk van de instellingen worden dergelijke recepten wel of niet verstuurd naar de apotheek. Indien de IMM recepten niet naar de apotheek gestuurd worden zal er voor de IMM medicatie een recept geprint worden.


IMM medicatie kan als voorkeursmedicatie worden aangemaakt op de zelfde wijze als de andere voorkeurs medicatie. Het feit dat een recept een IMM recept is wordt bepaald door de toevoeging van de etiket tekst IMM (aan de huisarts afgeven) wordt toegevoegd aan het recept.

Het toevoegen van de IMM code wordt gedaan in het gedeelte “ Duur/Aanvullende tekst: “