Controle aan de balie

Het controlescherm opent wanneer een patiënt verschoven wordt van de kolom ‘Afspraak ingepland’ naar ‘Wachtkamer’. 

Ook kan het controlescherm geopend worden door 1x te klikken op de afspraak en dan te klikken op het woord controle onderaan het scherm.

Wanneer tijdens de triage van de patiënt een actie vereist is wordt dit door de triagist ingevoerd in de registratie in het actieveld. Bij controle aan de balie wordt deze actie getoond boven aan het controlescherm. 

Als de patiënt verzekerd is dan staat er een groen vinkje en worden er geen verdere vragen gesteld. Het contact wordt via de financiële administratie gedeclareerd bij de verzekeraar.

Indien een patiënt niet verzekerd is, zijn er verschillende mogelijkheden bij de controle aan de balie.

Wanneer een patiënt niet verzekerd is dient de rekening betaald te worden via : 

 • Pin
 • Contant
 • Op factuur via de financiële administratie
 • Via een EHIC (European Health Insurance Card)

Indien er gekozen wordt voor een contante of pin betaling wordt de mogelijkheid geboden voor het afdrukken van een betaalbewijs. Dit betaalbewijs kan meegegeven worden aan de patiënt.

Het betaalbewijs kan ook nog achteraf geprint worden vanuit het scherm “Afgehandelde contacten” via de 3 puntjes.

Indien de patiënt niet de mogelijkheid heeft om de factuur gelijk te voldoen kan er gekozen worden voor de optie ‘Betaling verloopt via financiële administratie’. De factuur wordt dan op een later moment door de financiële administratie naar de patiënt gestuurd en kan daarmee later voldaan worden.

Buitenlandse patiënten kunnen in het bezit zijn van een EHIC en zijn dan via dit bewijs verzekerd. Dit kan worden aangegeven via de optie “EHIC” .

Let op, het is wel van belang dat er een kopie/scan wordt gemaakt van de geldige buitenlandse EHIC pas, daar deze later in het declaratieproces samen met de factuur moet worden opgestuurd naar de verzekeraar die de betaling verzorgt.

Bij de controle van de WID moet je aangeven op welke wijze de identiteit gecontroleerd is. 

 • Ja gecontroleerd
 • Ja, vergewist
 • Nee, niet gecontroleerd

‘Vergewissen’ betekent dat er aan de hand van vraagstelling aan de patiënt wordt bepaald of de identiteit van de patiënt correct is.

De identiteit kan gecontroleerd worden via een wettelijk identiteitsdocument :

 • (Nederlands)Paspoort
 • (Nederlands)Rijbewijs
 • (Nederlands)Identiteitskaart
 • (Nederlands)Vreemdelingen document

Het documenttype en het documentnummer kunnen ingevoerd worden voor een automatische controle. Via de knop ‘controleren’  worden de gegevens bij het SBV-Z gecontroleerd of ze juist zijn. Het systeem zal hiervan een melding terug geven. Als het resultaat positief is kan je de optie ‘Ja, gecontroleerd’ kiezen.

Is de identiteit niet gecontroleerd of vergewist dan moet er gekozen worden voor het antwoord ‘Nee, niet gecontroleerd’. Als de identiteit niet gecontroleerd is dan kan er ook geen LSP bevraging gedaan worden.