Verwijzen met Spoed

Via het Verwijzen met spoed is het mogelijk om een spoedverwijzing te doen naar het ziekenhuis. In deze verwijzing wordt op een gestructureerde wijze de informatie uit de triage en het contact verstuurd naar de spoedeisende hulp van het ziekenhuis via het LSP. Bij de spoedeisende hulp kan het bericht dan worden opgepakt en kan de behandeling van de patiënt een vervolg krijgen zonder dat “alle” gegevens opnieuw ingevoerd hoeven te worden.

Het kunnen versturen van een dergelijk bericht is alleen mogelijk als de gebruiker is aangemeld via een UZI pas , daar deze nodig is voor de identificatie van de gebruiker op het LSP.
Deze optie is per huisartsenpost, SEH en ziekenhuis anders. En of deze koppeling is geactiveerd op de huisartsenpost.

Indien de uitkomst van de triage de vervolgactie SEH heeft, is er de mogelijkheid om te “verwijzen met spoed”. Bij overige vervolgacties wordt deze mogelijkheid niet getoond. Na het aanzetten van verwijzen met spoed komende de volgende invoervelden tevoorschijn voor meer toelichting waarin de reden voor verwijzing ingevoerd moet worden. Daarnaast de keuze van ziekenhuis en specialisatie. Is er in de triage er voor gekozen om deze over te slaan komt er een extra invoerveld waarin toelichting gegeven moet worden voor deze keuze. Deze velden zijn verplicht.

Na het afronden van het contact, zal het bericht verstuurd worden naar de SEH. In tegenstelling tot het versturen van een recept of het waarneemretourbericht wordt er niet gewacht met het versturen tot de triage geautoriseerd is.

In het autorisatie overzicht worden de contacten waarin de spoedverwijzing is gedaan bovenaan in het overzicht getoond en deze zijn herkenbaar aan het SEH symbool.


Tijdens het autoriseren wordt de spoedverwijzing getoond in het deelcontact van de triagist alsmede in het deelcontact van de behandelende arts. Indien gewenst kan er via deelcontact >  “verwijzen met spoed opnieuw versturen” extra/aanvullende informatie verstuurd worden naar de SEH. 

Als tijdens het consult blijkt dat een spoedverwijzing wenselijk is kan dit door “ Verwijzen met spoed” onder het deelcontact te activeren.  

In het “toelichting” veld kan de reden van de verwijzing worden opgegeven alsmede aanvullende informatie die niet is genoteerd in het contact. Daarnaast de keuze van ziekenhuis en specialisatie. Is er in de triage er voor gekozen om deze over te slaan komt er een extra invoerveld waarin toelichting gegeven moet worden voor deze keuze. Deze velden zijn verplicht.

De getoonde ziekenhuizen en afdelingen zijn afhankelijk van de ingestelde mogelijkheden binnen de huisartsenpost. Bij het afsluiten van het contact zal de spoedverwijzing verstuurd worden naar de SEH.

In het dossier zijn de gedane spoedverwijzingen zichtbaar. In het deelcontact van de triagist wordt de versie getoond zoals deze door de triagist is verstuurd. Bij het deelcontact van de huisarts wordt alleen de laatste versie van de spoedverwijzing getoond.