Menu items

Bij het openen van de applicatie komt onderstaand scherm in beeld. Zo zijn nieuwsberichten direct onder de aandacht.

De nieuwsberichten zijn te onderscheiden in twee soorten:

  • Algemeen: berichten die geplaatst zijn door de eigen organisatie, bedoeld voor alle gebruikers;
  • Systeem: berichten over nieuwe onderdelen of aanpassingen in de applicatie, aangemaakt door HealthConnected.

 

 

Dit menu item wordt verder uitgelegd in het hoofdstuk ‘Contacten’.

In dit menu-item staat een overzicht van alle patiënten die gekoppeld zijn aan de huisartsenpost. De patiënt kan worden gezocht op:

  • Geboortedatum
  • Postcode + huisnummer
  • Achternaam
  • Telefoonnummer 
  • BSN
  • Geslacht
  • Patiëntnummer

Vanuit hier is het mogelijk om het dossier te openen en eventuele opmerkingen huisartsenpost, behandelgrenzen of documenten toevoegen aan het dossier. 

In dit overzicht worden alle adviezen getoond die binnen de triage bekend zijn.

Dit menu item wordt verder uitgelegd in het hoofdstuk ‘Nieuwe triage’.